Big-pho

วิธีการชำระเงิน

1. ชำระเงินสด

1.1 ชำระด้วยเงินสด ที่สำนักงาน ออฟฟิตของบริษัท
1.2 ชำระด้วยเงินสด กับพนักงานเก็บเงินของบริษัท

3. โอนเงินผ่านธนาคาร

โอนเงินเข้าบัญชีบริษัท โดยใช้อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง
หรือชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ ผ่านตู้ ATM ตามรายละเอียดดังนี้


3.1 เลขที่บัญชี 868-019399-5
3.2 ชื่อบัญชี บริษัท โอเอ็มเอ็ม พรีเมี่ยม จำกัด
3.3 ธนาคารกรุงเทพ / สาขานิคมอุตสาหกรรมบางพลี
3.4 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

2. จ่ายเช็คในนามบริษัท

ในกรณีชำระเงินด้วยเช็ค กรุณาสั่งจ่ายเช็คคร่อมเฉพาะ
ในนาม “บริษัท โอเอ็มเอ็ม พรีเมี่ยม จำกัด” เท่านั้น