Big-pho

วิธีการสั่งซื้อ

1. แจ้งรายละเอียดสินค้า

ลูกค้าแจ้งรายละเอียดสินค้าที่ต้องการสั่งผลิต เพื่อออกใบเสนอราคา
(รูปทรง,สกรีนกี่สีกี่แบบ,จำนวนสินค้า,จำนวนสี และตำแหน่งโลโก้,
กำหนดวันใช้งาน)

ตัวอย่าง : แก้วน้ำสองชั้น 32 oz พร้อมหลอด จำนวน 5,000 ใบ 2 สี
สกรีน 1 สี 1 จุดใช้งานวันที่ 16/12/65

3. วางเงินมัดจำ

เมื่อลูกค้าสรุปแบบได้แล้ว ต้องวางเงินมัดจำก่อนสั่งผลิตตัวอย่างสินค้าจำนวน 40%

2. สรุปรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ

ลูกค้าสรุปรูปแบบและความต้องการที่ชัดเจนกลับมาให้ทางฝ่ายขาย
2.1 ใบสั่งซื้อสินค้า หรือ เอกสารเซ็นยืนยันการสั่งซื้อท้ายใบเสนอราคา
2.2 สั่งไฟล์โลโก้สำหรับวาง Artwork (ไฟล์ AI / PDF)

*ทางบริษัทมีบริการออกแบบ art ฟรี (แก้ไขได้ไม่เกิน 2 ครั้ง)

4. ยืนยันแบบ Artwork

ลูกค้าตรวจสอบ และ ยืนยันแบบ Artwork เพื่อดำเนินการขึ้นตัวอย่างสินค้าก่อนผลิตสินค้าจริง (ระยะเวลาดำเนินการขึ้นตัวอย่าง 7 วัน)
หมายเหตุ : ถ้าลูกค้ายืนยันแบบตาม Artwork แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขรูปแบบโลโก้ได้ หากมีการแก้ไขจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

5. ตรวจสอบตัวอย่าง / แจ้งงานผลิตจริง

ลูกค้าตรวจสอบสินค้าตัวอย่างแบบและสีโลโก้ตามที่ต้องการเพื่อยืนยันและแจ้งงานการผลิต (ระยะเวลาในการผลิต 30-45 วัน)

6. วางบิลชำระเงินยอดที่เหลือ

วางบิลชำระยอดเงินที่เหลือ 60% ตามระยะเวลาที่กำหนดในวันที่นัดหมายชำระ

7. จัดสั่งสินค้าให้กับลูกค้า

เตรียมจัดสั่งสินค้าให้กับทางลูกค้า
6.1 ขอชื่อและเบอร์ผู้ติดต่อรับสินค้า
6.2 ขอแผนที่จัดสั่งสินค้า